Nhập khẩu TACN, Nguyên liệu TACN quý I/2021 tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, tính chung quý 1/2021 nước ta nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi (TACN), nguyên liệu TACN này đạt 1,21 tỷ USD, tăng trên 50% so với quý 1/2020, chiếm 1,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước.

 

Trong đó tháng 3/2021 tăng mạnh 67,2% so với tháng 2/2021, đạt 527,17 triệu USD; so với tháng 3/2020 cũng tăng 79,2%.

 

Nhập khẩu TACN, Nguyên liệu TACN quý I/2021 tăng

Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Argentina chiếm 32% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 388,16 triệu USD, tăng 11,2% so với quý 1/2020; trong đó riêng tháng 3/2021 đạt 196,78 triệu USD, tăng 180% so với tháng 2/2021 và tăng 62% so với tháng 3/2020.

 

Đứng sau thị trường chủ đạo Argentina là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 22,7%, đạt trên 375,04 triệu USD, tăng mạnh 219,7%; riêng tháng 3/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 97,21 triệu USD, giảm nhẹ 0,3% so với tháng 2/2021 nhưng tăng mạnh 221% so với cùng tháng năm trước.

 

Tiếp đến thị trường Ấn Độ trong tháng 3/2021 tăng mạnh 62,5% so với tháng 2/2021 và tăng 629,7% so với tháng 3/2020, đạt 66,36 triệu USD; công chung cả quý 1/2021 nhập khẩu từ thị trường này cũng tăng mạnh 466% so với cùng kỳ năm 2020; đạt 131,99 triệu USD.

 

Bên cạnh đó, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ EU quý 1/2021 cũng tăng mạnh 105% so với quý 1/2020, đạt 110,56 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 18,3%, đạt 84,48 triệu USD.

 

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi quý 1/2021

 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang các thị trường trong quý 1/2021 xuất khẩu đạt 201,18 triệu USD, tăng 33,8% so với quý 1/2020. Như vậy Việt Nam xuất siêu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi 1,01 tỷ USD, tính riêng tháng 3/2021 đạt 90,58 triệu USD, tăng 93,2% so với tháng 2/2021.