THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc hay hợp tác xin quý vị vui lòng liên hệ với các thông tin sau:

Trụ sở: Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội, Việt Nam.

Newgengroup@gmail.com

(+84-2) 433-234-292 || (+84-0) 989-340-266